Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Login: Pass:

Abdijen | Abbaye Notre Dame de Brialmont (B)

Abbaye Notre-Dame de Brialmont
B-4130 Tilff
tel. +32 (0)43 88 17 98 ~ fax +32 (0)43 88 10 44
e-mail: brialmont.abbaye@skynet.be

www.brialmont.be

 

Voorstelling van de economie van de abdij van Brialmont (B) :

De economische activiteiten van de abdij van Brialmont groeperen zich rond twee grote polen m.n. productie-activiteiten en onthaalactiviteiten. Beide zijn gelinkt aan de monastieke doelstellingen van de monialen.

Een artisanale champignonkwekerij vormt de basis van de productieactiviteiten van de gemeenschap. Het gaat om de variant ‘bruine agrarics’. Jaarlijks worden ongeveer 6 ton champignons gekweekt. Deze worden deels onmiddellijk als vers product verkocht, deels verwerkt tot verscheidene afgewerkte producten. Alle champignonproducten zijn te koop in de eigen abdijwinkel en in de winkels van enkel andere Belgische en buitenlandse abdijen.
Momenteel is ongeveer 2/3 van alle zusters actief in de champignonkwekerij. Zij dragen samen bij tot de realisatie van deze productie-activiteit.

De monialen van Brialmont hebben tevens een kippenhok. Ook deze bedrijvigheid binnen de agrarische sector is één van hun economische activiteiten.

Een nieuwe abdijwinkel werd ingehuldigd in 2004. Met de optie tot het volledig renoveren van hun winkel wensten de monialen twee doelen te bereiken. Enerzijds hadden ze nood aan een commercieel platform om hun eigen producten te verkopen. Anderzijds wensten ze een monastieke boekhandel te openen en tevens een ruime keuze aan andere monastieke en streekeigen producten aan te bieden. De winkel vormt een entiteit op zich en heeft haar eigen rendementsobjectieven.

De monastieke gastvrijheid maakt eveneens deel uit van de economische structuur van de abdij van Brialmont, ook al streven de zusters er niet naar om winst te halen uit deze sector. De opbrengst van het gastenverblijf wordt uitsluitend aangewend om de accommodatie ervan te onderhouden en te verbeteren. Het nieuwe gastenhuis werd eveneens geopend in 2004.

De structuur:

De economie van de abdij van Brialmont is dus sterk agrarisch van aard en wordt volledig gerealiseerd door de communauteit zelf. Deze keuze is gegroeid vanuit het verlangen van de zusters naar een vorm van gemeenschappelijke handenarbeid. Zij hebben het voordeel dat de aard van de nijverheid waarvoor ze kozen, schaars is in België en dat zij een eigen markt hebben om hun producten aan de man te brengen. Toch zijn er een aantal onoverkomelijke moeilijkheden. Enerzijds is de economie van de gemeenschap afhankelijk van de marktschommelingen o.m. voor wat betreft de leveranciers van de grondstoffen. Bovendien is de champignonkwekerij van de zusters onderworpen aan de wettelijke normen van elke agro-voedingsindustrie. De tweede moeilijkheid houdt verband met de structuur van de gemeenschap zelf. Het aantal zusters vermindert en toch zijn ze genoodzaakt om een constante productiehoeveelheid te handhaven. Hun gerenoveerde installaties enerzijds en hun financiële behoeften anderzijds vragen in feite zelfs naar een hoger productiecijfer. De keuze van de zusters om de arbeid binnen de champignonkwekerij uitsluitend voor te behouden aan de communauteit zelf, werkt het  privilege van de monastieke gemeenschapsarbeid in de hand. Deze toegevoegde waarde weerspiegelt echter ook onmiddellijk de reële investering van de gemeenschap in dit arbeidsproces.

De perspectieven:

Op korte termijn zijn de perspectieven eerder bescheiden m.n. de handhaving van de economische structuur in het kader van de gemeenschap, rekening houdend met de huidige economische context. De twee laatste jaren hebben echter aangetoond dat er potentieel wel een vooruitgang en verdere ontwikkeling van de champignonkwekerij en van de winkel kan beoogd worden. Het gastenhuis daarentegen heeft op korte termijn een sterke vooruitgang gekend en is nu praktisch constant volzet.

Het geheel van de economische structuur van de abdij is stabiel en evenwichtig. De zusters van Brialmont kunnen rustig een productieverhoging overwegen, afhankelijk van de beschikbare vrouwkracht binnen de gemeenschap. De infrastructuur is relatief nieuw et productief. Het is mogelijk om op middellange termijn een verdere opbouw van de economische activiteiten te plannen.