Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Login: Pass:

Abdijen | Rochefort (B)

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
B-5580 Rochefort
tel. +32 (0)84 22 01 40 ~ fax +32 (0)84 22 10 75
www.trappistes-rochefort.com

 

De Abdij N.D. de Saint-Rémy in Rochefort is gesticht in 1230. Ze behoort tot de Cisterciënzerorde van de Strikte Observantie, ook trappisten genoemd, omwille van de historische banden met de Abdij La Trappe in Frankrijk en de rol die deze heeft gespeeld in de reformatie van de Cisterciënzerorde in de 17de eeuw. In de loop van haar geschiedenis werd de abdij verschillende keren verwoest, maar trouw aan het wapenschild van Dom Philippe Lefèvre  “Curvata, resurgo” (kromgebogen, richt ik me opnieuw op), heeft ze steeds de kracht gevonden om zich weer op te richten.

Gesitueerd in een brede vallei aan de voet van een beboste heuvel - die de abdij scheidt van het dorp Rochefort-  is de Abdij een ware oase van vrede. Ze maakt indruk door een klimaat van stilte. Deze sfeer wordt nog extra bevorderd door de aard van de gebouwen - die uit verschillende periodes dateren-  en het uitzonderlijk natuurlijk kader. De Abdij heeft, in tegenstelling tot vele oude abdijen, haar oorspronkelijk kader, haar geest en haar sfeer bewaard. Dit alles fascineert ons en heeft het steeds gedaan. Restauratiewerken werden onlangs opgestart. Ze hebben de bedoeling de strenge eenvoud eigen aan de geest van Cîteaux en de geest van de H. Bernardus, op te waarderen. De abdijkerk is daar een mooi voorbeeld van.

Om de sfeer van eenzaamheid – zo noodzakelijk voor het contemplatieve leven-  te vrijwaren, is het niet toegestaan de Abdij te bezoeken. Maar de kerk is toegankelijk voor elkeen die zich even wil bezinnen.

De monastieke gemeenschap van de Abdij van St.Rémy heeft geopteerd voor een economische activiteit in de agro-voedingssector. Op die wijze kan zij leven van haar werk en daarnaast nog vele sociale noden lenigen. Zij brouwt al eeuwen lang bier, het Rochefort-trappistenbier dat intussen heel bekend is geworden. De productiehoeveelheid wordt bewust beperkt. Het kwaliteitsvolle bier moet met wijsheid en soberheid worden gedegusteerd. Aldus gedronken, bevordert het Rochefort-bier vriendschap en solidariteit.

De brouwerij vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de abdij. Zij bestond reeds in de 16de eeuw, maar werd gemoderniseerd in 1952 zodat het mogelijk werd bier met een hoge gistingsgraad te brouwen. Een ploeg bekwame leken participeert samen met de monniken aan het productieproces. De productiehoeveelheid wordt bepaald door de financiële noden van de abdij en niet door de vraag van de consumptiemarkt. Op die manier beschikt de gemeenschap over een stabiele economie die de spirituele rol van de abdij waarborgt, terwijl de troeven van haar economie worden gevrijwaard.