Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Login: Pass:

Abdijen | Scourmont Lez Chimay (B)

Abbaye N. D. de Scourmont

Route du Rond Point 294 ~ B-6464 Forges (Chimay)
tel. +32 (0)60 21 05 11 ~ fax +32 (0)60 21 36 46
www.scourmont.be
email: abbaye@chimay.be

Bières de Chimay et Fromages de Chimay

Route Charlemagne 8 ~ B-6464 Baileux (Chimay)
tel. +32 (0)60 21 03 11 ~ fax +32 (0)60 21 34 22
www.chimay.com
e-mail: info@chimay.com

In de zomer van 1850 vestigt zich een groep monniken op het nog woeste plateau van Scourmont, nabij Chimay.
Ze steken de handen uit de mouwen, bouwen een cisterciënzerabdij en vormen beetje bij beetje de dorre bodem van deze streek om tot vruchtbare akkergrond.
Rond het klooster worden een hoeve, een brouwerij en een kaasmakerij opgetrokken.
 

BIERES DE CHIMAY

DE TRAPPISTENBROUWERIJ VAN CHIMAY, EEN DYNAMISCH BEDRIJF MET MENSELIJKE EN SOCIALE ROEPING

In 1862 brouwen de monniken van Chimay hun eerste bier, dat vandaag bekend is onder de naam ""Première"" (75 cl). Ze passen de kloostertradities van een natuurlijk brouwproces toe met hoge gisting, gevolgd door een nieuwe gisting op fles.
De abdij van Scourmont zette verschillende economische activiteiten op, die het mogelijk maakten om de regionale werkgelegenheid te vergroten.

Met het statuut van naamloze vennootschap is de brouwerij ‘Bières de Chimay’ een voorbeeld van een dynamische onderneming die haar prioritaire sociale roeping te danken heeft aan de traditie et de regel van trappistenabdijen.
Deze bijzonderheid maakt het mogelijk dat sociale werken hun voordeel vinden bij deze activiteit, terwijl de socio-economische ontwikkeling van de regio gewaarborgd wordt. Bovendien krijgt door dit kenmerk het klimaat van de interne relaties binnen het bedrijf een bijzondere menselijke kleur. Verantwoordelijkheden en bekwaamheden van monniken en leken worden verdeeld. Binnen ‘Bières de Chimay’ worden 95 personen tewerkgesteld.

Actief op de markt van de speciale bieren, is de onderneming het aan de kwaliteit en de authenticiteit van haar producten verschuldigd om opmerkelijke prestaties te realiseren. Diep geworteld in het collectief geheugen van de Belgen, is de ‘Chimay’ tevens een karaktervolle ambassadeur van het bierland bij uitstek en bedraagt de export 50% van de totale omzet.
De vennootschap werd in het leven geroepen door de monastieke gemeenschap van Chimay-Scourmont om enerzijds in haar levensonderhoud te voorzien en anderzijds om bij te dragen tot de economsiche ontwikkeling van de regio. Het succes van hun producten en hun fundamentele bedoeling om de rust en de stilte -noodzakelijk voor hun spiritueel leven- te vrijwaren, hebben de monniken de “Fondation Chimay Wartoise” opgericht, een stichting van openbaar nut. Aan deze stichting werd het aandeelhouderschap van hun ondernemingen toevertrouwd evenals de opdracht om de sociale handelingen van de abdij in de streek voort te zetten. Het merk “Chimay” behoort altijd aan de monastieke gemeenschap, maar alle opbrengsten van dit merk dienen zowel voor de activiteiten van de regionale ontwikkeling geleid door de “Fondation Chimay Wartoise”, als voor een zeer ruime humanitaire en caritatieve activiteit, geleid door de abdij, door haar vzw “Solidarité Cistercienne”, en dit zowel in België als elders in de wereld, vooral in Afrika. Om de stilte in en rond hun abdij te vrijwaren, werden bovendien de bottelarij, het verzendatelier en de kantoren enkele kilometers buiten het monasterium verplaatst. Het beheer van het bedrijf is toevertrouwd aan leken. Het brouwproces zelf echter gebeurt nog steeds onder supervisie van de monniken en binnen de gebouwen van de abdij zelf.

Drie principes vormen de drijfveren van de brouwnijverheid : valorisatie van het personeel door deze personen te betrekken in de projecten van de onderneming, de kwaliteit van de menselijke relaties en tenslotte de zorg om een sterke regionale verankering.
Concreet betekent dit dat ‘Bières de Chimay’ investeert in milieuvriendelijke technologieën en dat zij aan de 95 personeelsleden ruime vormingskansen biedt.
 


CHIMAY FROMAGES

In 1850 trekt een groep monniken van de abdij van Westvleteren naar Chimay. Zij stichten er de abdij van Scourmont. Ze slagen er wonderwel in om de schrale gronden in de omgeving tot leven te wekken. In 1862 schaffen ze zich 50 rasechte Hollandse koeien aan. Hun boterproductie kan van start gaan.
In 1876 trekt Broeder Benoît naar Frankrijk. Hij leert er halfharde kaas te maken en brengt zijn kennis mee naar huis. De trappistenkaas van Chimay zag het geboortelicht!
In de loop der tijd verbetert de apparatuur en de productie neemt toe. De verkoop op grotere schaal is een feit.

In november 2007 kreeg de kazen van Chimay het BRC-certificaat (British Retail Consortium) Niveau 'A', de uiterst moderne productie-eenheid blijft vandaag nog trouw aan de volstrekt authentieke kwaliteit en werkwijze.
De abdij investeert een groot deel van hun opbrengsten uit commerciële activiteiten in de realisatie van projecten met een sociale meerwaarde.

De kazen van Chimay worden uitsluitend gemaakt op een artisanale wijze en met melk uit de streek. Ze worden voornamelijk verspreid in België maar ook uitgevoerd naar Frankrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Scandinavië... In 2008 biedt de productie werk aan 32 mensen. De jaarlijkse productie bedraagt 900 ton kaas. 250 streekboerderijen staan via de cooperative 'Coferme' in voor de levering van de melk.

De Kaas Chimay is een authentieke trappistenkaas. Zij wordt geproduceerd onder de controle en verantwoordelijkheid van de trappistengemeenschap van Scourmont, in de onmiddellijke nabijheid van de abdij, en het merendeel van de winsten is bestemd voor sociaal hulpbetoon.