Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Login: Pass:

Abdijen

De Internationale Vereniging Trappist verenigt momenteel 20 abdijen van de Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie gevestigd in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Ora et labora: bid en werk.

Dit adagium vat in twee woorden heel het monastieke leven samen. Gedurende een groot deel van de dag zijn de monniken en monialen aan het werk. Hiermee voorzien zij in hun eigen onderhoud en kunnen ze ook anderen helpen. Ledigheid is de vijand van het gebed : het werk zorgt voor evenwicht in hun leven, houdt hen met beide voeten op de grond en in de realiteit van elke dag met zijn vreugden en geneugten. Door dag in dag uit heel gewoon werk te verrichten en door de last en de sleur van materiële zorgen op zich te nemen, onderwerpen zij zich aan de algemene wet van de arbeid : "Gij zult uw brood verdienen in het zweet uw aanschijns". Alle werk wordt zo rustig en kalm mogelijk verricht ; als het bovendien nog beleefd wordt als een vorm van solidariteit en dienstbaarheid en volbracht onder Gods oog, kan het een stil en eenvoudig gebed worden.

Het werk dat in de abdijen verricht wordt, is erg verscheiden van aard. De best gekende economische activiteiten van het klooster zijn te situeren in de sector van de voedingsindustrie, maar er gebeurt meer dan dat. Zo zijn er bij voorbeeld de kleine bedrijven die onderhoudsproducten of lichaamsverzorgingsproducten vervaardigen, boerderijen, een bosontginningsbedrijf, ateliers voor religieuze kunsten en ambachten en diverse artisanale ateliers. Daarnaast komt uiteraard het onderhoud van de gebouwen en de omgeving en de hele rits diensten en huishoudelijke taken die noodzakelijk zijn in een gemeenschap waar mensen samen leven : het werk in de keuken, de wasserij, de ziekenafdeling, de bibliotheek...