Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
DoelDoel
Login: Pass:

Internationale Vereniging TRAPPIST | Doel

De Internationale Vereniging Trappist verenigt 20 abdijen die behoren tot de Orde van de Cisterciënzers van de Stricte Observantie (Trappisten) die hun producten commercialiseren.

De bedoeling van de vereniging is viervoudig:

  1. Zij steunt deze abdijen door het beschermen van de naam “Trappist” en van hun gemeenschappelijke economische belangen.
  2. Zij ziet nauwlettend toe op verwijzingen naar de religieuze Orde en verstrekt correcte informatie naar de consument toe.
  3. De abdijen die deel uitmaken van de vereniging verplichten zich om samen  na te denken over de zin van hun arbeid en om samen overleg te plegen wanneer nieuwe oriëntaties zich opdringen.
  4. De Vereniging zal erover waken dat het netwerk van solidariteit en samenwerking met andere monastieke organisaties op internationaal niveau, verder uitgebouwd wordt.