Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Login: Pass:

Links

Graag verwijzen wij u naar volgende interessante links:

De Orde:

  • Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (ook Trappisten genaamd): www.OCSO.org
  • Trappisten, Trappistinnen, Benedictijnen, Benedictinessen, Cisterciënzers van de Lage landen: www.monasteria.org

 De Regel van Benedictus:

 

De leden van de Internationale Vereniging Trappist:

www.achelsekluis.org
www.abdijnazareth.be
www.brialmont.be
www.abbayedesoleilmont.be
www.priorijklaarland.be
www.abbaye-rochefort.be
www.chimay.com
www.orval.be
www.trappistwestmalle.be
www.sintsixtus.be
www.uelingsheide.nl
www.koningshoeven.nl
www.stift-engelszell.at
www.kloster-mariawald.de
www.abdijmariatoevlucht.nl
www.zunderttrappist.nl
www.abbaziatrefontane.it
www.cardena.org
www.spencerabbey.org
www.spencerbrewery.com
www.mountsaintbernard.org