Facebook INTERNATIONAL TRAPPIST ASSOCIATION
Liturgische gewadenLiturgische gewadenLiturgische gewaden
Login: Pass:

Producten | Religieuze producten | Liturgische gewaden

Liturgische gewaden

Brecht (B)

De abdij van Brecht beschikt over een ambachtelijk atelier waar liturgische gewaden door de zusters worden genaaid.  Alle werk is maatwerk en wordt 'op de persoon' gemaakt. Het gaat om priestergewaden, altaardwalen, kloosterhabijten en zelfs epitoga's, processiekleren...  Ook pastorale werk(st)ers, protestantse dominees en domina's kunnen - bij voorkeur op afspraak - bij ons terecht.

tel. +32 (0)3 313 92 50+32 (0)3 313 92 50 ~ fax +32 (0)3 313 43 54
e-mail: atelier.nazareth@telenet.be


Klaarland (B)

In de priorij Klaarland worden door enkele zusters handgeweven liturgische gewaden vervaardigd zoals: kazuifels, stola’s, diakenstola’s, alben, lezenaarvelums en altaarkleden.
Er kan gekozen worden uit verschillende kleuren en motieven. Ook de aard van de stoffen kan de klant bepalen. Dit maakt van het liturgisch gewaad dat men bestelt een uniek stuk!
De zusters gebruiken uiteraard de eigen handgeweven stoffen, geweven op een traditioneel weefgetouw. Dit vraagt veel spierkracht en ritme van de zuster in kwestie. Wanneer zo’n stuk stof van het weefgetouw komt, verhuist het naar het naaiatelier, waar een andere zuster het verwerkt tot een wondermooie kazuifel of stola…enz.
Aangekochte  fabrieksstoffen worden ook door de zusters verwerkt tot liturgische gewaden.

Een telefonische afspraak vooraf, wordt aanbevolen wanneer u een kijkje wil nemen in ons tentoongestelde assortiment en u een bestelling wil plaatsen.

tel. +32 (0)11 44 61 69+32 (0)11 44 61 69 ~ fax +32 (0)11 44 60 44
e-mail: contact@priorijklaarland.be 

 
Soleilmont (B)

Eén of twee zusters werken in het liturgisch atelier. Ze werken bijna uitsluitend op bestelling. Ze vervaardigen alben, stola's, kazuifels en altaardwalen.

tél. +32 (0)71 38 02 09+32 (0)71 38 02 09 ~ fax +32 (0)71 38 56 62
e-mail: sol.communaute@belgacom.net

Spencer (USA) - The Holy Rood Guild

De stichters van de cisterciënzerorde omschreven zichzelf als 'pulchritudinis studium habentes' - zij die streven naar Schoonheid: de schoonheid van heiligheid, de schoonheid van God. Misschien was het deze zelfde liefde voor schoonheid die, enigszins aangewakkerd door noodzaak, drie monniken van de abdij van Our Lady of the Valley in Rhode Island inspireerde om een klein naaiatelier te openen in de crypte van de abdijkerk. Daar naaiden ze kazuifels, koorkappen en stola's voor eigen gebruik. Het was het jaar 1949. Al snel vroegen bezoekers naar dezelfde gewaden die ze tijdens de monastieke liturgie hadden kunnen zien. Zo werd 'The Holy Rood Guild' geboren.

Nu worden de monniken bijgestaan door een groep zeer ervaren kleermakers. Al meer dan vijftig jaar maakt 'The Holy Rood Guild' mooie en gedistingeerde gewaden die uitstekend geschikt zijn als uitdrukking van de eerbied, de liefde en de toewijding die de Kerk besteedt aan de viering van de Heilige Liturgie.   

U kunt een bestelling plaatsen op: www.holyroodguild.com