50 jaar na de verhuis van de abdij van Onze Lieve Vrouw van Soleilmont

"Op zaterdag 30 september waren de cisterciënzer monniken en monialen uit België uitgenodigd voor een dag van broederlijke ontmoetingen. De feestelijke middag herinnerde aan de lange geschiedenis van Soleilmont, afgewisseld met de deelname van de verschillende aanwezige gemeenschappen. Het was een feest waarin de vreugde van het samenzijn ons liet proeven hoe goed het is om deel uit te maken van een Orde. Het vertellen van ons verhaal was een gelegenheid om ons aan te moedigen ons heden te leven in hoop, in de vreugde van het geven, van het nemen van risico's, wetende dat de Heer ons vergezelt op al onze reizen vandaag en morgen. De missie van elke menselijke of religieuze gemeenschap is God een gezicht te kunnen geven.

Een feestelijke zondag

Op zondag vierden ongeveer 300 mensen met ons de 50e verjaardag van de verhuizing van het oude naar het nieuwe Soleilmont. Het was een dag van vreugde en dankbaarheid voor alles wat er was beleefd met God, met elkaar, met de aanwezigen, zoveel anderen die al bij God waren en vele anderen die niet bij ons konden zijn, maar die in hart en gedachten bij ons waren.

Een feestelijke zondag

Een waar spektakelfeest!

Voordat de show begon, stelde Moeder Dominique een vraag: wat is het dat Soleilmont in deze tijden, die op zoveel niveaus moeilijk zijn: sociaal, economisch, kerkelijk, wereldwijd, in leven houdt en wat zijn de keuzes die het altijd hebben bezield, maar ook in de 50 jaar dat het hier leeft?

De hele show probeerde deze vraag te beantwoorden door de lange en bewogen geschiedenis van de abdij van Soleilmont, die al meer dan 900 jaar bestaat, op te roepen. Dit verhaal werd verteld door een vriend van het klooster, afgewisseld met vragen en antwoorden van de monialen, liederen, muziek en dansen van verschillende religieuze en culturele achtergronden: Congolezen, Marokkanen, Vietnamezen, Indiërs enz. Allemaal vrienden met wie we banden van solidariteit, vriendschap en broederschap hebben gesmeed. Allemaal verrijken ze ons al tientallen jaren met hun gaven en aanwezigheid.

Over ons monastieke leven

Tijdens deze twee dagen van festiviteiten wilden we getuigen van het feit dat ons monastieke leven een leven is van werk, gebed en gemeenschap, maar ook een leven van verwelkomen en luisteren naar de mensen om ons heen en degenen die ons bezoeken.

Een leven van aandacht, van broederschap voor wat er in onze wereld gebeurt en ons uitdaagt. Oecumenische en interreligieuze dialoog, interculturele acceptatie, de verscheidenheid die zorgt voor de rijkdom van vriendschap en gedeelde broederschap - dit is wat ons na aan het hart ligt, dit is wat we graag willen delen met onze wereld, die zo wanhopig behoefte heeft om haar vertrouwen in anderen te herontdekken.

Ja, heel onze geschiedenis, al onze verhalen, heel de geschiedenis van onze mensheid, van de Kerk, van onze Orde, herinneren ons aan het belang van het verlangen, van de reis die opent naar een hoop, een risico, een overdracht, een trouw, een vertrouwen geworteld in de liefde voor God en onze naaste".

 

Zr Danielle en zr Maria

NL

Welkom

Welkom
EN

Welcome

Welcome
FR

Bienvenue

Bienvenue
DE

willkommen

willkommen
IT

benvenuto

benvenuto
ES

Bienvenido

Bienvenido

Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden.

Lees meer over onze privacy policy.

Nee dank je Prima