De Internationale Vereniging Trappist

De Internationale Vereniging Trappist (IVT) verenigt momenteel wereldwijd negentien trappistenabdijen, waar trappisten en trappistinnen een gevarieerd palet aan producten beheren en/of zelf produceren voor de verkoop. Het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging stelt zich tot doel de uitzonderlijke kwaliteit van deze producten te garanderen. Daarnaast beschermt de IVT de naam ‘Trappist®’ en de fundamentele waarden waarmee de producten geassocieerd worden.

De leden en hun waarden

Alle abdijen, die lid zijn van de IVT, behoren tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (OCSO). De Trappisten-monniken en -monialen leven volgens de Regel van Sint-Benedictus (480-547) en de cisterciënzerspiritualiteit.

Gebed en stilte

De economische activiteiten die de aangesloten gemeenschappen ontplooien, zijn omgeven door gebed, stilte en verantwoordelijkheid. De trappisten en trappistinnen nemen zelf deel aan het management of de productie.  Ze dragen zorg voor het welzijn van hun medewerkers en geven correcte informatie naar hun consumenten. Daarnaast besteden zij aandacht aan milieuvriendelijk en duurzaam produceren. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Ethische en solidaire overwegingen spelen mee bij de marketing en verkoop van hun producten.

De leden en hun waarden

Doelen van de IVT: bewaken en zorgen

IVT-leden maken met hun productieactiviteiten deel uit van de markteconomie. De monastieke waarden, die een rol spelen in hun productiebeleid, zorgen voor de unieke identiteit van elk afzonderlijk product. De IVT waakt erover dat de aangesloten abdijen een goede balans vinden tussen hun spirituele traditie en commerciële doeleinden. Ze helpt en ondersteunt hierbij door:

  • de merknaam Trappist® en de gemeenschappelijke economische belangen van de trappistengemeenschappen te beschermen;
  • juiste informatie te geven over de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie;
  • samenwerking te stimuleren tussen abdijen;
  • het netwerk van solidariteit en samenwerking met andere trappistenabdijen verder te ontwikkelen en uit te bouwen.
Doelen van de IVT: bewaken en zorgen

Trappist®, een beschermde naam

Om de oorsprong van hun producten aan te tonen, mogen alle trappistenabdijen in de wereld de naam Trappist® met hun eigen producten verbinden. De merknaam ‘Trappist®’ is beschermd. Buiten dit kader van trappistengemeenschappen kan en mag niemand de naam Trappist® gebruiken. 

Van authentieke herkomst

Omdat het monastieke leven bij veel producenten tot de verbeelding spreekt, ziet de IVT er nauwgezet op toe dat de naam Trappist® niet oneigenlijk wordt gebruikt. In die bescherming vindt de IVT haar oorsprong: de vereniging werd in 1998 opgericht om de consument eenduidig te informeren over de herkomst en authenticiteit van producten van het merk Trappist®.

Trappist®-product met ATP-label

Waar alle trappistenabdijen het exclusieve recht hebben om de merknaam Trappist® te gebruiken, mogen leden van de IVT – op aanvraag – aanspraak maken op het kwaliteitslabel Authentic Trappist Product (ATP). Een Trappist®-product met het ATP-label garandeert niet alleen de monastieke herkomst maar ook dat het conform de strenge richtlijnen, die de IVT heeft opgesteld voor de toekenning van het label, is geproduceerd.

NL

Welkom

Welkom
EN

Welcome

Welcome
FR

Bienvenue

Bienvenue
DE

willkommen

willkommen
IT

benvenuto

benvenuto
ES

Bienvenido

Bienvenido

Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden.

Lees meer over onze privacy policy.

Nee dank je Prima