Veelgestelde vragen

Indien u hier het antwoord niet vindt op uw vraag, neem dan gerust contact op met ons via het contactformulier.

Wie is de IVT?

De Internationale Vereniging Trappist (IVT) verenigt momenteel wereldwijd twintig trappistenabdijen, waar trappisten en trappistinnen een gevarieerd palet aan producten commercialiseren en/of zelf produceren voor de verkoop. Het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging stelt zich tot doel de uitzonderlijke kwaliteit van deze producten te garanderen. Daarnaast beschermt de IVT de naam ‘Trappist®’ en de fundamentele waarden waarmee de producten geassocieerd worden.

Wie zijn de leden van de IVT?

Alle abdijen, die lid zijn van de IVT, behoren tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (OCSO). De Trappisten-monniken en -monialen leven volgens de Regel van Sint-Benedictus (480-547) en de cisterciënzerspiritualiteit.

Wat is het doel van de IVT?

IVT-leden maken met hun productieactiviteiten deel uit van de markteconomie. De monastieke waarden, die een rol spelen in hun productiebeleid, zorgen voor de unieke identiteit van elk afzonderlijk product. De IVT waakt erover dat de aangesloten abdijen een goede balans vinden tussen hun spirituele traditie en commerciële doeleinden. Ze helpt en ondersteunt hierbij door:

 • de merknaam Trappist® en de gemeenschappelijke economische belangen van de trappistengemeenschappen te beschermen;
 • juiste informatie te geven over de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie;
 • samenwerking te stimuleren tussen abdijen;
 • het netwerk van solidariteit en samenwerking met andere trappistenabdijen verder te ontwikkelen en uit te bouwen.

Wat is de bescherming van de Trappist®-naam?

Om de oorsprong van hun producten aan te tonen, mogen alle trappistenabdijen in de wereld de naam Trappist® met hun eigen producten verbinden. De merknaam ‘Trappist®’ is beschermd. Buiten dit kader van trappistengemeenschappen kan en mag niemand de naam Trappist® gebruiken. 

 

Omdat het monastieke leven bij veel producenten tot de verbeelding spreekt, ziet de IVT er nauwgezet op toe dat de naam Trappist® niet oneigenlijk wordt gebruikt. In die bescherming vindt de IVT haar oorsprong: de vereniging werd in 1998 opgericht om de consument eenduidig te informeren over de herkomst en authenticiteit van producten van het merk Trappist®.

Mag ik een Trappist®-bier brouwen

Alleen trappistenabdijen kunnen het merk 'Trappist®' gebruiken. De benaming van de trappist is in de allereerste plaats een oorsprongscertificering. Het mag dus nooit door een andere brouwerij worden gebruikt. Bovendien heeft elk trappistenbier geproduceerd door trappistenabdijen een uniek recept en een unieke gist. Er is dus geen brouwstijl die een vergelijkbaar product zou kunnen rechtvaardigen.

Wat is de referentie voor een trappistgist?

Om de oorsprong van hun producten aan te tonen, mogen alle trappistenabdijen in de wereld de naam Trappist® aan hun producten koppelen. Ook wanneer het gaat om het bestanddeel gist. Bierproducerende abdijen ontwikkelen dit gist specifiek voor hun eigen Trappist®-bier. Zo bestaat er onder meer Trappist®-gist Rochefort, Trappist®-gist Orval, enz.

Hoe wordt het ATP-label toegekend?

Enkel kloostergemeenschappen die lid zijn van de IVT kunnen een ATP-label aanvragen voor hun producten. Na de aanvraag en nadat het product enkele maanden op de markt is, volgen de abdijen de volgende procedure:

 • De producerende abdij vult een aanvraagdossier in van het product. Dit dossier bevat gegevens over de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenschap bij het beheer en de productie, de productiemethodes, de kwaliteitsbewaking, de distributiekanalen, de ondersteuning en wijze van (externe) communicatie.
 • Na ontvangst van de aanvraag brengen een bestuurslid van de IVT en een lid van de Kwaliteitscommissie van de IVT een bezoek aan de abdij en de productieruimte(s) om de toepassing van de criteria voor het label na te gaan. Zij voeren een kwaliteitsaudit uit en controleren de traceerbaarheid van de producten.
 • Het bezoek en de resultaten van het onderzoek worden geëvalueerd door de Raad van Bestuur van de IVT en daarna besproken met de producerende abdij.
 • De Raad van Bestuur van de IVT stemt vervolgens of het product het label Authentic Trappist Product kan dragen.

Hoe lang is het ATP-label geldig?

De ATP-licentie is vijf jaar geldig en wordt afgegeven voor een product of een categorie van producten. Het label certificeert niet enkel de trappistenherkomst van het product. Het garandeert de consument eveneens dat de verkochte producten beantwoorden aan de kwaliteit en de waarden van een bestaande trappistengemeenschap.

Wat zijn de criteria voor het ATP-label?

Een aangesloten abdij die bij de IVT een aanvraag indient om het ATP-label voor een Trappist®-product te mogen gebruiken, moet aan elk van de volgende drie richtlijnen voldoen : 

 1. De productie gebeurt binnen of in de onmiddellijke omgeving van een trappistenabdij;
 2. De productie vindt plaats onder toezicht van de monniken of monialen;
 3. De opbrengsten van deze activiteiten worden gebruikt voor het levensonderhoud van de trappistengemeenschap, voor solidariteit binnen de Trappistenorde, voor ontwikkelingsprojecten en caritatieve doelen. 

Wat is het verschil tussen een Trappistenproduct en een product met het ATP-label.

Elk product dat zijn oorsprong vindt binnen de muren van een trappistenabdij, is een Trappist®-product. Een abdij kan nog een stap verder gaan door bij de IVT het Authentic Trappist Product (ATP)-label aan te vragen. Enkel abdijen die aangesloten zijn bij de IVT kunnen een aanvraag voor het label indienen.

Een deel van de producten die IVT-leden produceren, is voorzien van het exclusieve, internationale label ‘Authentic Trappist Product’ (ATP). Het meest bekend zijn de verschillende Trappist®-bieren, maar ook andere producten kunnen in aanmerking komen voor het label : brood, kaas, likeuren en religieuze artikelen.

NL

Welkom

Welkom
EN

Welcome

Welcome
FR

Bienvenue

Bienvenue
DE

willkommen

willkommen
IT

benvenuto

benvenuto
ES

Bienvenido

Bienvenido

Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden.

Lees meer over onze privacy policy.

Nee dank je Prima